Selasa, 9 September 2008

SPM dah dekat 2...CADANGAN PERUNTUKAN MASA UNTUK MENJAWAB BAHASA MELAYU 2KERTAS 2 150 minit (2 jam 30 minit)


Soalan 1 : Rumusan teks 30 minit
Soalan 2 : Pemahaman 60 minit
Soalan 3 : Pengetahuan dan kemahiran tatabahasa 30 minit
Soalan 4 : Pemahaman novel 20 minit
Menyemak Jawapan 10 minit


Soalan 1 : Rumusan teks [30 markah] 30 minit


Membaca dan menganalisis soalan 3 minit
Membina pendahuluan 3 minit
Mengenal pasti /menanda isi tersurat 5 minit
Membina isi tersirat 5 minit
Membina kesimpulan 2 minit
Menulis rumusan 10 minit
Menyunting rumusan 2 minit


Soalan 2 : Pemahaman [35 markah] 60 minit


(i) Pemahaman Teks 2 markah 2a. 9 markah (ii) Pemahaman Teks 3 markah 15 minit (iii) Kem. Berfikir secara Kritis & Kreatif 4 markah


(i) Pemahaman Teks 3 markah
2b. 9 markah (ii) Kem. Berfikir secara Kritis & Kreatif 3 markah 15 minit (iii) Komsas 3 markah

(i) Pemahaman Teks 2 markah
2c. 8 markah (ii) Pemahaman Teks 2 markah 15 minit (iii) Kem. Berfikir secara Kritis & Kreatif 4 markah

(i) Pemahaman Teks 3 markah
2d. 9 markah (ii) Kem. Berfikir secara Kritis & Kreatif 3 markah 15 minit (iii) Komsas 3 markah

Soalan 3 : Tatabahasa [30 markah] 30 minit

3a. Morfologi 6 markah 6 minit
3b. Sintaksis 6 markah 6 minit
3c. Ejaan dan imbuhan 6 markah 6 minit
3d. Kata, istilah dan kesalahan tatabahasa 6 markah 6 minit
3e. Peribahasa 6 markah 6 minit


Soalan 4 : Genre Novel [15 markah] 20 minit


4a. Komsas/ KBKK 7 markah 10 minit

4b. Komsas/ KBKK 8 markah 10 minit

Tiada ulasan: