Selasa, 9 September 2008

SPM dah dekat...

FORMAT KERTAS BAHASA MELAYU 2
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Kertas ini mengandungi empat soalan. Calon dikehendaki menjawab semua soalan. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan kertas ini ialah dua jam tiga puluh minit. Markah penuh ialah 110 markah.


Soalan 1 : Rumusan (30 markah)

· membuat rumusan berdasarkan petikan daripada bahan bacaan umum dalam pelbagai bidang tidak termasuk bentuk penulisan kreatif.
· panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan.
· calon dikehendaki menghasilkan rumusan yang mempunyai pendahuluan, isi tersurat, isi tersirat dan kesimpulan.

Soalan 2 : Pemahaman (35 markah)

· menguji kebolehan pelajar memahami dan menghayati pelbagai jenis bahan ilmiah dan sastera.
· terdiri daripada empat bahagian iaitu (a), (b), (c) dan (d)

· soalan 2(a) ialah soalan pemahaman berdasarkan petikan bagi Soalan 1 yang terdiri daripada pelbagai bidang ilmu selain bentuk penulisan kreatif.
· markah yang diperuntukkan ialah 9 markah - 3 soalan (2 pemahaman teks, 1 KBKK)

· soalan 2(b) ialah soalan pemahaman berdasarkan satu petikan genre prosa moden sama ada cerpen atau drama dalam Antologi `Anak Laut’ atau Antologi `Kerusi’.
· markah yang diperuntukkan ialah 9 markah - 3 soalan (1 pemahaman teks, 1 KBKK, 1 komponen sastera)

· soalan 2(c) ialah soalan pemahaman berdasarkan satu petikan genre prosa klasik dalam Antologi `Anak Laut’ atau Antologi `Kerusi’
· markah yang diperuntukkan ialah 8 markah - 3 soalan (2 pemahaman teks, 1 KBKK)

· soalan 2(d) ialah soalan pemahaman berdasarkan satu petikan puisi sama ada puisi moden atau tradisional dalam Antologi `Anak Laut’ atau Antologi `Kerusi’.
· markah yang diperuntukkan ialah 9 markah - 3 soalan (1 pemahaman teks, 1 KBKK, 1 komponen sastera)

Soalan 3 : Pengetahuan Bahasa dan Kemahiran Tatabahasa (30 markah)

· menguji kemahiran pelajar dalam sistem bahasa Melayu dari segi bentuk, makna dan fungsinya.
· terdiri daripada lima bahagian iaitu (a), (b), (c), (d) dan (e) meliputi pengujian dari segi membina ayat, menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah atau sebaliknya, menggabungkan ayat, menambahkan imbuhan dalam ayat, membetulkan kesalahan ayat, mengenal pasti peribahasa dan kemahiran tatabahasa yang lain.

Soalan 4 : Novel (15 markah)

· menguji kebolehan pelajar memahami dan menghayati genre novel
· terdiri daripada soalan 4(a) dan 4(b)
· soalan-soalan berdasarkan genre novel Komponen Kesusasteraan Melayu tingkatan empat dan tingkatan lima
· soalan bersifat umum dan perbandingan
· Jawapan hendaklah berdasarkan novel yang dipelajari

Tiada ulasan: