Selasa, 9 September 2008

SPM dah dekat 3...

Analisis Soalan Bahasa Melayu 1103/2 SPM
(Jun/Nov 2001 – 2007)

Soalan 1 : Rumusan [30 markah]
SPM (Nov.) ‘01
Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang tanggungjawab penulis. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

SPM (Jun) ‘02
Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang peranan Industri Kecil dan Sederhana dalam pembangunan ekonomi negara. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

SPM (Nov.) ‘02
Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dalam kalangan kakitangan kerajaan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

SPM (Jun) ‘03
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah meningkatkan kesedaran moral masyarakat. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

SPM (Nov) ‘03
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang pentingnya pelabelan makanan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

SPM (Jun) ‘04
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang masalah yang dihadapi oleh sektor perubatan awam di Malaysia. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

SPM (Nov) ‘04
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang faedah penubuhan badan khas bagi membantu pesakit kronik dan sebab-sebab penubuhannya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

SPM (Jun) ‘05
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang cara-cara menguruskan tekanan dan kepentingan pengurusan tekanan kepada individu. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

SPM (Nov) ‘05
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang faedah-faedah hidup berjiran dan cara-cara memupuk semangat kejiranan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

SPM (Jun) ‘06
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kelebihan kerja berpasukan dan cara-cara pemimpin membentuk kerja berpasukan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

SPM (Nov) ‘06
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang cara-cara melahirkan masyarakat berbudi bahasa dan kesan terhakisnya amalan berbudi bahasa dalam masyarakat. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Tiada ulasan: